Aug 2018 Food Expo

Aug 2017 Food Expo

“Hong Kong Brand Festival.Beijing”

Dec 2016 Hong Kong Food Festival

Aug 2016 Food Expo

Aug 2016 DALIAN + Hong Kong Brand Festival

Oct 2016 Tung Wah Charity sales

Apr 2016 Food Angel food donation